Bestuursleden

Er zijn op dit moment (januari 2018) acht bestuursleden: drie leden van het dagelijks bestuur van de Stichting, en vijf overige bestuursleden.

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie van de vijf oprichters van het Kwaliteitsteam Buytenpark:

  • Leon van den Berg, voorzitter, tevens portefeuillehouder van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken (AVN);
  • Raymond Timmermans, secretaris, bewoner Buytenwegh;
  • Tanja van der Woud-Wolterbeek, penningmeester, bewoner Buytenwegh, tevens portefeuillehouder IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zoetermeer e.o..

 

De overige bestuursleden zijn:

  • Winfried van Meerendonk, Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ);
  • Hanneke Hoogvliet, Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ) en de vierde oprichter van het Kwaliteitsteam Buytenpark;
  • Henk Tielemans, bewoner Voorweg;
  • Henk Luiten, bewoner Meerpolder
  • Hugo van der Stoep, bewoner Buytenwegh.

 

Deze acht vormen samen een denktank met kennis van uiteenlopende zaken, maar in het bijzonder van natuur, milieu, gezondheid, bouwkunde, techniek, organisatie, bedrijfskunde, financiën, publiciteit en informatie. Bij onze groep vrijwilligers zitten namelijk een bioloog/ecoloog/docent, een gepensioneerde ondernemer, een accountant tevens adviseur op gebied van financiële dienstverlening, twee gezondheidszorgers een werktuigkundige en twee journalisten.

In de eerste fase van het team zat ook een uitgesproken bomenliefhebber in het bestuur namelijk Joke Meijer, toen bestuurslid van de Stichting Bomen Over Leven (BOL). Zij heeft beide functies evenwel begin 2015 neergelegd. BOL bleef ons vervolgens op enige afstand steunen door haar opvolger Hans Steinfort. Daar is per 1 januari 2016 ook een einde aan gekomen en wel omdat de Stichting BOL is opgeheven.

Tot 1 januari 2017 maakten bovendien Fred Jager (de vijfde oprichter van het team, enige jaren voorzitter, later vice-voorzitter; bewoner Buytenwegh) en Anja Jolman (bewoner Buytenwegh) deel uit van het teambestuur.

Foto: 
Uil in Buytenpark (Foto Gerard van der Woud)