Natuur en Biodiversiteit van het Buytenpark

Waar het ons als Kwaliteitsteam Buytenpark natuurlijk vooral om gaat is de natuur en de biodiversiteit van dit gebied. We zijn dan ook blij dat mede door de inspanningen van ons team uiteindelijk de gehele noordwestelijke helft van het Buytenpark is beschermd als officieel natuurgebied. Gelegen binnen het provinciale landschap Land van Wijk en Wouden - het buitengebied van de stedenring Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Leiden, en Alphen aan de Rijn – en daarmee onderdeel van het Nationaal Landschap Het Groene Hart.
Extra blij zijn we dat we in ons team iemand hebben die van die natuur meer weet dan wie dan ook: drs. Winfried van Meerendonk, bioloog/ecoloog, een van de initiatiefnemers van het team. Hij heeft al sinds 2009 een website met daarop in het bijzonder aandacht voor de flora en fauna van het Buytenpark. Hier heeft u toegang tot deze site.

 

BLIJ MET EXTRA AANDACHT GEMEENTEBESTUUR VOOR DE NATUUR
Het Zoetermeerse gemeentebestuur heeft in het college-akkoord 2018-2022 extra aandacht vastgelegd voor natuur, groen en biodiversiteit. We hebben de bestuurders laten weten daarmee heel blij te zijn. Zo hopen wij, onder meer dat dit betekent dat er bijzondere waarde wordt gehecht aan Natuurkerngebieden als dat in het Buytenpark. Het verheugt ons althans in het college-akkoord te kunnen lezen: “We zien het groen als een kwaliteit van Zoetermeer. De stadsnatuur en onze natuurgebieden zijn kwetsbaar en de voordelen van groen zijn eindeloos. We willen daarom graag investeren in groen en stadsnatuur (…) We willen het groen niet alleen behouden, maar ook uitbreiden en de kwaliteit verhogen. We zetten in op een hoger onderhoudsniveau van het groen en de openbare ruimte in de stad (….) Wij willen investeren in de kwaliteit en de gebruikswaarde van de openbare ruimte zoals parken”. . In dit kader heeft het akkoord het ook over aandacht voor biodiversiteit en geeft het de wijkwethouders en de wijkregisseurs een rol als het gaat om groenonderhoud. De wijkwethouder is Jakobien Groeneveld (GroenLinks) die bovendien Groen in haar portefeuille heeft.

 

AANGESLOTEN BIJ GROEN ERFGOED ZOETERMEER
Over het Buytenpark en voornamelijk de natuur ervan praten we intussen niet alleen met onze partners binnen het Overlegplatform Buytenpark. We hebben ons ook aangesloten bij de Kerngroep Groen Erfgoed Zoetermeer. Dit is een nieuw samenwerkingsverband van tal van grote groeninitiatieven in Zoetermeer, draaiend op veel vrijwilligers.

 

VERBODEN ZELF DIEREN TE VOEDEREN IN BUYTENPARK
De gemeentelijke vertegenwoordiger Groen&Biodiversiteit in het Overlegplatform Buytenpark, Caroline van Heijningen, heeft stickers laten plaatsen op enkele toegangsborden bij het Buytenpark met de vermelding dat het verboden is zelf dieren te voederen. Caroline wijst erop dat de dieren zich prima kunnen redden in de winter en zo nodig bijvoeding krijgen, dat het voederen slecht is voor de dieren “hoe goed bedoeld ook” en dat het ongewenste resultaat kan zijn dat de dieren opdringerig worden naar mensen toe.

 

EXTRA BESCHERMING GRUTTOLANDJE
Het gemeentebestuur heeft besloten het Gruttolandje aan de uiterste westrand van het Buytenpark extra te beschermen, door ook dit deel van het Buytenpark aan te wijzen als Natuurkerngebied. Daardoor geldt daar nu - net als in de rest van het Natuur-bestemde deel ten westen van SnowWorld – dat het is “bedoeld om natuurwaarden te behouden en te versterken en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, en biodiversiteit en natuurgerichte recreatie vooropstaan”. Natuurgerichte recreatie is beschreven als: “ongemotoriseerde routegebonden recreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, struinen, skaten”. Een poging van ons om het beschermde gebied nog iets ruimer te krijgen en een preciezere beschrijving van de regels van zo’n Natuurkerngebied is vooralsnog niet gelukt.
Wethouder Jakobien Groeneveld (GroenLinks; met in haar portefeuille onder meer het Buytenpark) heeft op 7 maart 2019 bij het Gruttolandje een uitlegbordt onthuld. Hier is in 2017 een zogeheten plasdrasgebied ontwikkeld, met een wisselende waterstand. Heel geschikt voor trekvogels als plek om aan te sterken en andere om te broeden. Intussen vast adres voor honderden grutto’s en IJslandse grutto’s, kluten, kieviten, tureluurs, watersnippen, diverse soorten eenden, smienten en scholeksters. Het gebied is omgedoopt tot Gruttolandje op initiatief van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark. Daar vlakbij bevindt zich de oeverzwaluwwand, even ten noorden van de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert Die wand is al in 2016 aangelegd. Oeverzwaluwen vliegen daar af en aan.

 

 

Foto: 
Aan de rand van de polder
Aan de rand van de polder