Lopende zaken

Op ons initiatief is een begin gemaakt met het Overlegplatform Buytenpark.

De partners in dit platform zijn (in alfabetische volgorde):

 • Algemene Vereniging voor natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken (AVN);
 • Ayers Rock;
 • Conquesto (badminton);
 • Crematorium Meerbloemhof (Monuta);
 • Gemeente Zoetermeer Beheer Begraafplaats en deel Buytenpark;
 • Gemeente Zoetermeer Beheer sportvelden:
 • Gemeente Zoetermeer Afdeling Stedelijke Ontwikkeling- Team Stedelijk Beleid;
 • Gemeente Zoetermeer Team Handhaving (Afdeling VVH);
 • IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zoetermeer e.o.;
 • Omwonenden van het Buytenpark in Buytenwegh, aan de Voorweg en in de Meerpolder;
 • Ruiters;
 • Scouting Impeesa Zoetermeer;
 • SnowWorld;
 • Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark;
 • Stichting MTB Zoetermeer;
 • Storytellers (buitentheater);
 • SV Oosterheem (voetbal);
 • Tennisvereniging Buytenwegh;
 • Toervereniging Zoetermeer’77 (TVZ77);
 • Tuinvereniging Noord-West;
 • Tuinvereniging Seghwaert;
 • Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ);
 • Wieler Promotie Groene Hart (de mountainbikers);
 • IJsvereniging Zoetermeer (YVZ).

De algemene doelstelling van dit Overlegplatform is: als grootgebruikers van het Buytenpark elkaar informeren over plannen, activiteiten en ideeën, inzichten delen, communiceren, zoveel mogelijk met elkaar rekening houden, waar mogelijk afspraken maken. Dit mede met de gedachte dat waar we een gezamenlijk belang hebben, we samen sterk kunnen zijn, bijvoorbeeld in overleg met de gemeente. Voor wat er op dit gebied te verwachten is in het lopende jaar, zie de subrubriek Agenda.