Disclaimer en andere webregels

De redactie verklaart dat de informatie op deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld. Maar de redactie kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. We kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie van deze website.

De site is ontwikkeld conform normale webstandaarden.

Het Kwaliteitsteam Buytenpark beseft dat de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van deze website van het grootste belang is. Daarom behandelen wij de persoonlijke gegevens van bezoekers van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden we ons uiteraard aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. We maken gebruik van cookies, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw eigen computer worden opgeslagen. Een van de cookies dient enkel om het gebruik van deze site zo makkelijk mogelijk te maken. Een ander cookie gebruiken we om statistieken over onze bezoekers bij te houden. Dit gebeurt geheel anoniem. De cookies worden uit privacy-oogpunt na 24 uur automatisch verwijderd.