Overlegplatform Buytenpark

KWALITEITSTEAM COÖRDINATOR OVERLEGPLATFORM
Het Overlegplatform Buytenpark is een op ons initiatief tot stand gekomen orgaan waarbinnen alle belangrijke gebruikers van het Buytenpark met elkaar ‘communiceren’ over hun plannen, activiteiten en ideeën. Doel is dat alle participanten met elkaar rekening houden, inzichten delen en waar mogelijk afspraken maken. Dit mede met de gedachte dat waar we een gezamenlijk belang hebben, we samen sterk kunnen zijn. In dit platform hebben zich meer dan twintig groepen, bedrijven en organisaties verenigd waaronder SnowWorld, Ayers Rock, de twee tuinverenigingen, de voetbalclub SV Oosterheem, de fietsers, de mountainbikers de ruiters, de padvinders, de begraafplaats, het crematorium, de IJsvereniging Zoetermeer (YVZ) en via Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark de omwonenden, de Vogel- en Natuurvereniging Zoetermeer (VNVZ) en de natuur- en milieuorganisatie AVN. Alle deelnemers hebben het Kwaliteitsteam aangewezen als hun coördinator.

OVERLEGPLATFORM BUYTENPARK ‘TUSSENSTATION OP VERZOEK’’
De afhandeling van de klacht die de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark in 2019 bij de Nationale Ombudsman heeft ingediend tegen het gemeentebestuur, heeft een gunstige wending gekregen. De klacht betreft het Zoetermeerse beleid inzake vergunningen en handhaving van regels. Wij willen bereiken dat we als direct-belanghebbenden door de gemeentelijke afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) meer betrokken worden bij de vergunningsprocedures. Welnu: de Nationale Ombudsman heeft deze zaak terugverwezen naar de gemeentelijke klachtcommissie van Zoetermeer. En onder leiding van die klachtcommissie is vervolgens overleg op gang gekomen met de afdeling VVH. Dat heeft tot de afspraak geleid dat voortaan elke aanvrager van een vergunning voor een evenement het advies van de afdeling VVH krijgt om die aanvraag ook te sturen naar het Overlegplatform Buytenpark, waarvan de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark coördinator is. Ook is afgesproken dat langs die weg een reactie kan worden gegeven op de aanvraag aan de afdeling VVH die dat vervolgens gaat gebruiken bij de besluitvorming. Het Overlegplatform Buytenpark wordt daarmee als het ware een ‘tussenstation op verzoek’ in de procedure. Geen verplichte halte, maar wel aan te bevelen. Kwestie van uitwerking en daarover praten we verder met de ambtenaren van VVH.

SNOWWORLD EN AYERS ROCK SAMEN VERDER
Twee Buytenpark-giganten hebben besloten verder samen verder te gaan want SnowWorld heeft in 2019 het nabijgelegen activiteitencentrum Ayers Rock overgenomen. Ayers Rock is een complex van 3000 m² met daarbinnen onder meer een 17 meter hoge indoorklimwand en klim- en abseilparcoursen in de open lucht. Samen met de survival- en andere outdooractiviteiten die Ayers Rock organiseert, interessant voor SnowWorld omdat daarmee dit concern het hele jaar door mensen kan trekken.