Acties

Het Kwaliteitsteam Buytenpark probeert zoveel mogelijk iedereen te informeren over de plannen die er bestaan met het Buytenpark en daarover een standpunt in te nemen. Dat laatste gebeurt zoveel mogelijk op basis van het raadplegen van de opvattingen van de parkliefhebbers zelf.

Er zijn wat het Buytenpark betreft veel deelgebieden voor acties te onderscheiden. Daarom is de informatie over diverse actiepunten verdeeld.

  • Als het gaat om het overleg dat we hebben met alle andere grootgebruikers van het Buytenpark: dat is terug te vinden onder de actieknop Overlegplatform Buytenpark.
  • Over de evenementen waarvoor de gemeente vergunning geeft en wat wij daarvan vinden: zie de rubriek Evenementen.
  • Onder SnowWorld zit onder meer de informatie over plannen om dit complex uit te breiden.
  • Als het gaat om informatie over de biodiversiteit van het Buytenpark, in het bijzonder in de Natuurbestemde delen van het park - 60 ha in totaal - in de zuid-, de west- en de noordhoek, tot aan de Voorweg, de Nieuwe Driemanspolder, de polders van Stompwijk en de Meerpolder: zie de actieknop Biodiversiteit.
  • Wat het gebruik van de paden in het Buytenpark betreft: Verkeer.
  • Achter de knop Zoetermeer zitten uiteenlopende zaken van overleg maar ook conflictstof die we met de gemeente hebben. Ook als het gaat om het gemeentebestuur: het college van B&W en de gemeenteraad.
  • Wat we de media laten weten en wat de media over ons zeggen zit bij de actieknop Media.

 

NB Wij zijn bezig met een nieuwe versie van deze website. De ongekeurde en onderstreepte links zijn op dit moment daarom nog buiten werking.

Foto: 
Galloway