Verkeer

FIETSPAD MEERPOLDERDIJK (20191213)
De fietsroute aan de noordrand van Zoetermeer en de zuidrand van de Meerpolder is gereed. Vrijdag, 8 november 2019 heeft de feestelijke opening plaatsgehad van het tot nog toe ontbrekende stuk fietspad aan de rand van het Buytenpark. Het gaat om een verbinding van ongeveer een kilometer tussen het Polderpad en het Stompwijksepad.

De aanleg van dit fietspad - een verhard recreatief fietspad, dus verboden voor brom- of snorfietsen - past in het Uitvoeringsprogramma Buytenpark. Dat programma is door de gemeente vastgesteld, na overleg met onder meer het Kwaliteitsteam Buytenpark. Voordeel van het nieuwe pad is dat fietsers dan niet langer meer dwars door het wijkdeel, het sportdeel en het natuurdeel van het Buytenpark moeten laveren om een rondje rond de Meerpolder te maken. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om ook een noodzakelijke verzwaring aan te leggen van de dijk zelf.
Extra pluspunt is dat het avontuurlijke wandelpad op de kruin van de dijk, het ‘laarzenpad’, blijft bestaan. Dat pad is voorzien van doorgangshekken om het in dit gebied grazende vee tegen te houden. Met het fietspad krijgen de voetgangers er eigenlijk een verbindingsweg bij, want omdat er geen afzonderlijk verhard voetpad is, mogen ook wandelaars het fietspad gebruiken. Ruiters zijn in dit gebied niet toegestaan