Archief

ACTIVITEITEN ZONDER VERGUNNING (20160622, 20170326,20190724)
Het Kwaliteitsteam Buytenpark heeft de gemeente de afgelopen jaren diverse malen vragen gesteld over activiteiten op het terrein van SnowWorld zonder vergunning. Daarbij ging het bijvoorbeeld om een tientallen meters hoge telecommunicatiemast die van april tot december 2016 op het SnowWorldterrein heeft gestaan. Ook hebben we onze verbazing uitgesproken over de niet formeel aangekondigde of aangevraagde voorziening van SnowWorld in live muziek, zomer 2016 op elke eerste zondag van de maand, en wel op het nieuw geopende buitenterras. Verder heeft SnowWorld zonder vergunning het voorraadgebouwtje tegenover het complex uitgebreid. Daarmee zijn regels overschreden maar dat is achteraf gelegaliseerd. Overigens lijkt die situatie verbeterd door de oprichting van het Overlegplatform Buytenpark op ons initiatief, waarin ook SnowWorld is vertegenwoordigd.

Dat de SnowWorld-directie intussen het plan ventileert om bij het complex een hotel te bouwen en te voorzien in een golfsurfbad hebben we tot nog toe formeel nog nergens bevochten, alleen gekritiseerd. Een formele actie heeft namelijk geen zin want de bestaande bestemmingsplannen maken nieuwe uitbreiding van SnowWorld zonder meer formeel onmogelijk. Zie voor nieuws hierover de webpagina Protest tegen SnowWorld+ .