Agenda

De agenda 2019 zoals meegedeeld door partners binnen het Overlegplatform Buytenpark is;

  • 7 maart 2019: Feestelijke onthulling informatiebord oeverzwaluwwand en Gruttolandje door wethouder Jakobien Groeneveld (GroenLinks; met in haar portefeuille onder meer het Buytenpark). Het Gruttolandje en daar vlak voor de oeverzwaluwwand bevinden zich in het uiterste westen van het Buytenpark. Het bord geeft uitleg over deze 2,5 hectare van het Buytenpark die intussen al hebben bewezen een bijzondere functie te hebben voor weidevogels. Een samenwerkingsproject van de gemeente, de Vogelwerkgroep Zoetermeer, de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark en het Hoogheemraadschap van Rijnland.
  • 7 juli 2019: SnowWorld FunRun, vanuit de vestiging van SnowWorld door Buytenpark en Westerpark. Organisator EpicInderunning.
  • 10 juli tot en met 23 juli 2019: Openluchttheater- voorstellingen van Storytellers op het evenemententerrein binnen het sportdeel van het Buytenpark. Dit jaar staat de musical Jeanne d'Arc op het programma. De opbouw begint maandag 1 juli 2019. Op zaterdag 6 en zondag 7 juli zijn soundchecks gepland, op maandag 8 juli de generale repetitie. Voor de musical Jeanne d’Arc gaat het steeds om avondvoorstellingen (aanvang 20:15 uur, afloop ongeveer 22:30 uur) en wel op woensdag 10 tot en met zondag 14 juli en woensdag 17 tot en met zondag 21 juli. In de weekends heeft Storytellers daarnaast het evenement ‘De Valk van Orléans’ geprogrammeerd, met roofvogels, en wel op zaterdag 13, zondag 14, zaterdag 20 en zondag 21 juli, telkens zowel om 13 als om 15:00 uur. Extra is een ‘meezingconcert op maandag 15 juli 20:00 uur; generale repetitie 16:00 uur. Op het programma staan diverse musicalliedjes. Extra is ook een ‘spooktour’ op dinsdag 16 juli 21:00 uur, vertrekkend van het theaterterrein en dwars door het Buytenpark gaand (einde 23:00 uur). Het zomertheater heeft een aparte foyer waar gegeten en gedronken kan worden. Daar wordt bovendien op zaterdag en zondag vanaf 11:00 uur een middeleeuwse markt gehouden met onder meer demonstraties van ambachten;
  • 13juli 2019: zomerfeest IJsvereniging Zoetermeer (YVZ) aan de rand van de baan in de noordhoek van het sportdeel van het Buytenpark;
  • 24 augustus 2019: internationale mountainbikewedstrijden in het westelijke deel van het Buytenpark en rondom SnowWorld.