Wat is het Kwaliteitsteam Buytenpark?

Wat is het Kwaliteitsteam Buytenpark?

Al sinds vele jaren maken zich diverse inwoners van Zoetermeer druk om de groene buffer aan de westkant van Zoetermeer, het Buytenpark. Een tiental van die inwoners liep eind 2009 te hoop in het raadhuis van Zoetermeer toen daar plotseling het plan opdook om het complex van SnowWorld uit te breiden met een vierde baan. Ze werden toen geconfronteerd met een rapport dat deze ingreep in de natuur verdedigde, opgesteld door het Kwaliteitsteam Groene Hart. Waarop het tiental besloot gezamenlijk het Kwaliteitsteam Buytenpark te vormen. Om onder die vlag pal te staan voor het Buytenpark dat maar liefst 100 ha meet en meer dan 60 ha bestaat uit sinds 1995 uit zichzelf ontstane natuur. Het Kwaliteitsteam Buytenpark was eerst een tamelijk los samenwerkingsverband, maar sinds 2012 een officiële stichting. Het Kwaliteitsteam Groene Hart is intussen opgeheven.

Zie voor het doelhet bestuurde ondersteunende organisaties en de achterban de subrubrieken van deze pagina.

 

AF EN TOE EEN SUCCESJE

Intussen hebben we als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark al heel wat bereikt. Tot onze succesjes rekenen we:

  • het formeel weren van mountainbikers in het noordwestelijke Natuur-bestemde deel van het Buytenpark;
  • overleg en begin van uitvoering van een gemeentelijk verbeterplan voor het Buytenpark, het zogeheten Uitvoeringsprogramma Buytenpark;
  • daartoe behoort ook een apart project voor het weidevogelgebied aan de uiterste westrand van het Buytenpark. Op ons voorstel heet dat nu het Gruttolandje. Binnen dit nieuwe beschermde vogelterritoir bevindt zich ook een oeverzwaluwwand;
  • verplaatsing van de locatie voor de hondenschool naar de voormalige plek van de voetbalclub Real;
  • het formeel weren van gemotoriseerd verkeer binnen het sportdeel van het Buytenpark;
  • afspraken over verlichting in het Buytenpark, alleen daar waar nodig;
  • oprichting van een Overlegplatform Buytenpark, met daarin vertegenwoordigers van bijna alle grootgebruikers van het park;
  • strengere afspraken over de uitbreiding van SnowWorld.

Nou is vooral dat laatste punt nog tamelijk betrekkelijk, aangezien intussen is gebleken dat SnowWorld moeilijk te stuiten is.

 NIEUWE IDEEËN (vernieuwd 20151214 en 20170126)
We krijgen als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark geregeld nieuwe ideeën aangereikt van Buytenpark-liefhebbers. Zo is de suggestie gedaan ervoor te pleiten dat het nu nog vrije stukje van het sportdeel van het Buytenpark wordt ingericht voor sport- en spelruimte voor jonge mensen in de leeftijd van 3 tot pakweg 9. Dus bijvoorbeeld ook met enkele toestellen. Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat in dit deel van het Buytenpark niet meer, zoals nu het geval is, honden worden losgelaten. Dat is hier namelijk verboden. Veel aandrang is er ook om nu eindelijk eens ervoor te zorgen dat de verkeerssituatie in het wijk- en sportdeel van het Buytenpark duidelijker wordt. Gemotoriseerd verkeer is hier feitelijk nergens toegestaan, tenzij met ontheffing, fietsers alleen op daarvoor aangegeven paden. Omwonenden willen dat het Kwaliteitsteam ook op dat punt blijft hameren.

Foto: 
Schaap met oorbellen (van Thea Timmermans-Smit)
youtube: