Wijk- en sportdeel Buytenpark

BAGGERSPECIEDEPOT GESLOTEN EN - OP PFAS NA - BIJNA SCHOON
Het baggerspeciedepot aan de noordkant van het Buytenpark heeft zijn functie verloren. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het beheer over het 8000 m² grote depotgebied teruggegeven aan de gemeente. Het heeft als depot dienst gedaan vanaf september 2006. In een daarbij gevoegd onderzoeksrapport van de Omgevingsdienst Haaglanden staat, dat de activiteiten op en aan het depot niet hebben geleid tot een verslechtering van de milieu- hygiënische kwaliteit van de bodem. Er is alleen sprake van een lichte, bijna niet noemenswaardige verontreiniging van het grondwater.
Het enige nog niet opgeloste probleem is de vaststelling, dat de bovengrond PFAS-houdend is. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Dat ze in de bagger hebben gezeten is heel goed verklaarbaar, maar wat er nu verder met de PFAS moet gebeuren is intussen een landelijk probleem.

Wat daarna de bestemming wordt van dit terrein is nog onduidelijk. Volgens de regels van het geldende bestemmingsplan is er alleen sport toegestaan. Er mag - zonder wijziging van het bestemmingsplan – niet zomaar op worden gebouwd of een andere voorziening aangelegd. Het college van B&W heeft weliswaar de weg geopend voor een proef met de bouw van zogeheten flexwoningen op voormalige baggerdepots in de gemeente maar daarbij is het vrijgevallen baggerdepot aan de noordkant van de sportvelden van het Buytenpark niet in beeld. Zo blijkt uit een memo plus bijlagen, door het college op 22 mei 2020 gestuurd aan de gemeenteraad
Een flexwoning is een zelfstandige wooneenheid met beperkte ruimte, zijn een complex met 3-5 woonlagen, bedoeld voor mensen die snel en tijdelijk een betaalbare woning nodig hebben in afwachting van een vaste woonvoorziening. De gedachten gaan dan uit naar bijvoorbeeld mensen met ernstige relatieproblemen, arbeidsmigranten, studenten en mensen die naar Nederland zijn gevlucht en hier mogen blijven.

IDEE VOOR BEWEEGPERK IN COMBINATIE MET BEACHSPORTVELD
We proberen intussen een oud idee van omwonenden van het Buytenpark weer bespreekbaar te krijgen bij de gemeente: een soort van beweegperk/trimveld - ook geschikt voor kinderen – binnen het sportdeel van het Buytenpark. Dit idee is in 2017 door het Kwaliteitsteam vergeefs ingediend bij de gemeenteraad en opnieuw naar voren gekomen bij het minireferendum dat het team heeft gekoppeld aan zijn inloopochtend op 19 januari 2019.
Zo’n perk zou heel goed kunnen op het grasveld tussen het terrein van de stichting Hondenschool Zoetermeer en de clubgebouwen van Toervereniging Zoetermeer77 (TVZ77) en IJsvereniging Zoetermeer (YVZ), recht tegenover (aan de westkant) één van de twee voetbalvelden van SV Oosterheem. Dat nu nog vrije grasveld van ongeveer 70X50 meter is namelijk wat er nog over is van het vroegere voetbalveld van Sportclub Real. Het terrein is sindsdien formeel onbenut.
De gemeentelijke beheerder van het sportterrein Robbert Westerveld - ook partner in het Overlegplatform Buytenpark – wil over ons idee wel praten maar graag gecombineerd met iets dat ook geld oplevert. Daartoe zou een van de mogelijkheden zijn, pakweg tweederde van het terrein in te richten voor beachsport, omheind met een afsluitbaar hek. Ruimte genoeg voor zowel meerdere velden beachvolleybal (per veld bruto nodig 18 x 26 m ) maar ook beachvoetbal (35-37 meter lang en 26-28 meter breed) en andere beachsportvarianten zoals beachhandbal en beachhockey. Te huur voor sportverenigingen of scholen of groepen die dan voor pakweg € 15- € 20 per uur de sleutel kunnen krijgen van het hek en zelf moeten zorgen voor verdere inkleding, zoals lijnen en netten.

Buiten de hekken van het beachsportterrein zou dan eventueel ongeveer 15 × 70 m overblijven voor een aan te leggen beweegperk of trimcircuit, voorzien van simpele sportieve middelen zoals bijvoorbeeld een klimrek. Mits daar geld voor te vinden is. Ook een andere indeling is denkbaar, uiteraard. Het overleg hierover krijgt nog een vervolg.

Foto: 
Het naamloze pad tussen de sportvelden
Eigenaar verantwoordelijk voor gedrag hond (foto: PoliceLocaleBE)