Bestuur

Bestuur

 De statuten  van de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark regelen dat het bestuur van de Stichting minimaal uit 3 en maximaal uit 11 leden kan bestaan. Het moeten allemaal onbetaalde vrijwilligers zijn. Volgens diezelfde statuten kunnen alleen mensen bestuurslid worden als ze in de directe nabijheid wonen van het Buytenpark - dus in Buytenwegh, aan de Voorweg of in de Meerpolder - of aangesloten zijn bij een van de andere bloedgroepen van het Kwaliteitsteam Buytenpark, namelijk de Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ) - inmiddels gewijzigd in Vogel en Natuurvereniging Zoetermeer (VNVZ) -, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken (AVN) en -tot medio 2023 - het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zoetermeer e.o.. Het zittende bestuur van de Stichting moet statutair zelf zorgen voor eventuele benoeming van nieuwe bestuursleden. Het bestuur vergadert enkele keren per jaar plenair. De bestuursleden hebben daarnaast geregeld e-mail-contact.

Het bestuur heeft conform de statuten een huishoudelijk reglement vastgesteld. Daarin is onder meer geregeld hoe de stichting werkt en dat de benodigde financiële middelen om te beginnen bestaan uit eigen bijdragen van de bestuursleden en daarnaast uit bijdragen van particuliere belangstellenden. Van het werk en de besteding van geld doet het bestuur jaarlijks verslag.

Alle bestuursleden zijn bereikbaar via via Contact.

Foto: 
Regenboog