Ondersteunende organisaties

De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft vijf bloedgroepen. De grootste bloedgroep zijn de omwonenden, dus de bewoners van de wijk Buytenwegh, van de Voorweg en van de Meerpolder.
Maar daarnaast zijn ook in de statuten vier ondersteunende organisaties genoemd van de stichting : de Vogel- en NatuurVereniging Zoetermeer (VNVZ, v/h Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ)de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken (AVN), het IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zoetermeer e.o. plus de Stichting Bomen Over Leven (BOL). Die laatste is evenwel op 1 januari 2016 opgeheven. Het IVN heeft zich in het voorjaar van 2023 afgemeld..

Foto: 
Ondersteunende organisaties