Bestuursleden

Er zijn op dit moment (oktober 2020) vijf bestuursleden: drie leden van het dagelijks bestuur van de Stichting, en twee overige bestuursleden.
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie van de vijf oprichters van het Kwaliteitsteam Buytenpark:
• Leon van den Berg, voorzitter, tevens portefeuillehouder van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken (AVN). Leon is ook voorzitter van de Vogel- en Natuurvereniging Zoetermeer (VNVZ), voorheen de Vogelwerkgroep Zoetermeer;
• Raymond Timmermans, secretaris, bewoner Buytenwegh;
• Tanja van der Woud-Wolterbeek, penningmeester, bewoner Buytenwegh, tot medio 2023 tevens portefeuillehouder IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zoetermeer e.o..

De overige bestuursleden zijn:
• Henk Tielemans, bewoner Voorweg;
• Henk Luiten, bewoner Meerpolder.

Tot 2020 waren de overige bestuursleden: Winfried van Meerendonk, Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ), Hanneke Hoogvliet, Vogelwerkgroep Zoetermeer (VWZ) en mede-oprichter van het Kwaliteitsteam Buytenpark en Hugo van der Stoep, bewoner Buytenwegh. Zij zijn alle drie in 2019 teruggetreden. Hanneke-en Winfried omdat ze het bestuurswerk voor de VWZ hebben neergelegd, waarmee tegelijkertijd de statutair vastgelegde band met de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark wegviel. Hugo omdat hij verhuisde van de César Franckrode naar Delft
In de eerste fase van het team zat ook een uitgesproken bomenkenner en -liefhebber in het bestuur namelijk Joke Meijer, toen bestuurslid van de Stichting Bomen Over Leven (BOL). Zij heeft beide functies evenwel begin 2015 neergelegd. BOL bleef ons vervolgens op enige afstand steunen door haar opvolger Hans Steinfort. Daar is per 1 januari 2016 ook een einde aan gekomen en wel omdat de Stichting BOL is opgeheven.
Tot 1 januari 2017 maakten bovendien Fred Jager (de vijfde oprichter van het team, enige jaren voorzitter, later vice-voorzitter; bewoner Buytenwegh) en Anja Jolman (bewoner Buytenwegh) deel uit van het teambestuur.

Foto: 
Uil in Buytenpark (Foto Gerard van der Woud)