Natuur en Biodiversiteit van het Buytenpark

WNatuur en Biodiversiteit van het Buytenpark
Waar het ons als Kwaliteitsteam Buytenpark natuurlijk vooral om gaat is de natuur en de biodiversiteit van dit gebied. We zijn dan ook blij dat mede door de inspanningen van ons team uiteindelijk de gehele noordwestelijke helft van het Buytenpark is beschermd als officieel natuurgebied. Gelegen binnen het provinciale landschap Land van Wijk en Wouden - het buitengebied van de stedenring Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Leiden, en Alphen aan de Rijn – en daarmee onderdeel van het Nationaal Landschap Het Groene Hart.
Extra blij zijn we dat ons team een beroep kan doen op iemand die van die natuur meer weet dan wie dan ook: drs. Winfried van Meerendonk, bioloog/ecoloog, een van de initiatiefnemers van het team. Hij heeft al sinds 2009 een website met daarop in het bijzonder aandacht voor de flora en fauna van het Buytenpark. Hier heeft u toegang tot deze site: https://buytenpark.wordpress.com/

VIER PLEKKEN OM FIETS TE STALLEN (20230416)
De gemeentelijke afdeling Stadsbeheer heeft op vier locaties in het Buytenpark voorzien in een plek om een fiets te stallen tegen een houten hekwerkje. De vier locaties zijn op de kaart hieronder (download) met rode sterretjes aangegeven. De locatiekeuze is tot stand gekomen in samenspraak met het Kwaliteitsteam Buytenpark. In alle gevallen namelijk gaat het om locaties waar je ook even kunt gaan zitten aan een tafel en waar een afvalbak staat. Met deze stalplekken is uitvoering gegeven aan een in het Voorjaarsdebat 2022 door de gemeenteraad van Zoetermeer aangenomen motie ‘Met de fiets naar het park’, ingediend door de fractie van ChristenUnie-SGP.

Gekozen is voor vier locaties waarvandaan het voor de hand ligt om tussendoor een korte wandeling te maken. Drie van die plekken bevinden zich aan de uiterste westrand van het Natuurdeel van het Buytenpark. Het meest noordwestelijke rode sterretje bevindt zich aan het eind van het Stompwijksepad, niet ver van het fietspad naar Stompwijk en het fietspad naar de Nieuwe Driemanspolder langs de Limietsloot. Vandaaruit kun je langs de dijk lopen met zicht op de Meerpolder. Zo’n plek is er ook halverwege het Stompwijksepad, geschikt om vandaaruit te gaan naar een uitzichtspunt op het Gruttolandje en de oeverzwaluwwand. Het meest linkse sterretje op de kaart bevindt zich aan de zuidwestelijke ingang van het Stompwijksepad. Vanaf hier kun je via een 1,5 km lang en 2 m breed wandelpad lopen naar een bijzonder vogeluitkijkpunt,
aan de uiterste westrand van het Gruttolandje, enkele tientallen meters ten oosten van de Limietsloot tussen de Meerpolder en de Nieuwe Driemanspolder. Dat pad begint ongeveer bij de ingang van de Tuinvereniging Seghwaert en gaat in een ruime winkelhaak naar rechts, langs de zuid- en de westzijde van het perceel van de tuinverenging.
De vierde fietsstalplek bevindt zich helemaal aan de westkant van de natuur van het Buytenpark, niet ver van de toegang naar SnowWorld.

GEEN REGISTRATIE WILDE BOMEN IN BUYTENPARK (20230119)
Ondanks ons verzet daartegen wil de gemeente niet overgaan tot het registreren van in het wild ontstane bomen in het Buytenpark. We hebben duidelijk gemaakt zeer te betreuren dat er daardoor zonder vergunning of ook maar enige procedure of ruggespraak negen in het wild gegroeide fruitbomen zijn gekapt in het natuurbestemde deel van het Buytenpark.

KWALITEITSTEAM TEGEN UITBREIDING MTB-PARCOURS (ingekort 20230416)
De Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark heeft zich uitgesproken tegen het idee om de mountainbike (mtb)-route in het Buytenpark te verlengen met een lus rondom SnowWorld. Voor de uitbreiding wil MTB Zoetermeer gebruik maken van het voor alle fietsers toegankelijke fietspad bij de schaapskooi, dan rechtsaf te gaan via het restant van de zogeheten werkweg die nodig was ter uitbreiding van SnowWorld en aan te sluiten op een nieuw te voorzien grindpad parallel aan de trap van de top van de derde baan van SnowWorld, naar het parkeerterrein en via een traject beneden dan weer aan te sluiten op de bestaande route. Ons afwijzende standpunt over het idee de mountainbikeroute uit te breiden steunt volledig op het nu geldende bestemmingsplan voor het Buytenpark en de visie daarop van de Raad van State. Op grond van het bestemmingsplan is het in de noordwestelijke helft van het Buytenpark niet toegestaan buiten de normale fietspaden te mountainbiken.

STOKJE GESTOKEN VOOR STANDPLAATS SNACKKAR IN DE NATUUR
We hebben als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark met succes een stokje gestoken voor het plan om een standplaats voor een snackkar in te ruimen in het noordwestelijke natuurgebied van het Buytenpark. De gemeentelijke afdelingen die het bestemmingsplan voorbereiden voor zulke standplaatsen in Zoetermeer hebben na ontvangst van onze zienswijze de plek gewijzigd.

LOBBY VAN STICHTING FIETSKLIM ZOETERMEER (ingekort 20230416)
De Stichting Fietsklim Zoetermeer is een uitgebreide lobby gestart voor de aanleg van een klimmend fietspad rondom SnowWorld. De lobby staat onder aanvoering van de Haagse sociaal geograaf en planoloog en daarnaast buitengewoon fietsliefhebber Arjen Koene. Wat Arjen precies wil is verder voor iedereen terug te vinden op de website http://fietsklimzoetermeer.nl/ .Daaruit blijkt ook dat de Stichting Fietsklim Zoetermeer intussen een geldinzamelingsactie is begonnen om het project te kunnen verwezenlijken. Vast staat overigens dat het plan in strijd is met de huidige door het gemeentebestuur vastgelegde afspraken en regels.

GEEN STEUN VOOR ‘TINY HOUSES’ (ingekort 20230416)
De gemeenteraad van Zoetermeer heeft op 19 mei 2020 de mogelijkheid afgewezen om in het gebied tussen de Voorweg en de noordwesthoek van de Buytenpark - niet ver van de locatie van de Tuinvereniging Seghwaert en nu woongebied van de steenuil – ruimte te maken voor zogeheten Tiny Houses. Dat zijn minihuisjes op een mooie plek. Het voorstel hiertoe was ingediend door de fractie van Zoetermeer Vooruit.

BESCHERMING GRUTTOLANDJE (ingekort 20230416)
Het gemeentebestuur van Zoetermeer heeft het Gruttolandje aan de uiterste westrand van het Buytenpark aangewezen als Natuurstergebied/Natuurkerngebied. Daardoor geldt daar nu - net als in de rest van het Natuur-bestemde deel ten westen van SnowWorld – dat het is “bedoeld om natuurwaarden te behouden en te versterken en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan, en biodiversiteit en natuurgerichte recreatie vooropstaan”. Natuurgerichte recreatie is beschreven als: “ongemotoriseerde routegebonden recreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, struinen, skaten”. Een poging van ons om het beschermde gebied nog iets ruimer te krijgen en een preciezere beschrijving van de regels van zo’n Natuurstergebied is vooralsnog niet gelukt.

Foto: 
Stalingen fiets Buytenpark
Afd. STAB RvS, ruimtegebruik Buytenpark
Foto artitst impression Fietsklim
Foto inpakken SnowWorld
Aan de rand van de polder
Aan de rand van de polder