Archief

AKKOORD OVER UITVOERINGSPROGRAMMA BUYTENPARK (20170130)
Met het concept van de eerste fase van het zogeheten Uitvoeringsprogramma Buytenpark zijn we als Kwaliteitsteam Buytenpark op 13 december 2016 akkoord gegaan. Het gaat om een soort verbeterplan en heeft in het bijzonder betrekking op de paden door het park. Bij alle ingrepen staat voorop dat het de bedoeling is om de natuur zoveel mogelijk intact te houden en waar mogelijk de biodiversiteit van het Buytenpark te vergroten.

Tot de onderdelen van het uitvoeringsprogramma behoren verder de ontwikkeling van het westelijk weidegebied dat nu Gruttolandje heet en een verbeterde mountainbikeroute. Nieuw is het idee om het bestaande fietspad langs de Meerpoldervaart, aan de rand van Buytenwegh, over de dijk aan de noordkant van het Buytenpark te verlengen richting Stompwijk. Halverwege komt er dan een bruggetje als oversteek naar het Buytenpark. Dit verlengde fietspad wordt een asfaltpad. Een van de bijkomende voordelen hiervan is, dat fietsers met haast niet meer door de wijk Buytenwegh en het wijkdeel van het Buytenpark hoeven als ze richting de kust willen. In een volgende fase wil de gemeente bekijken hoe het verschil tussen de fiets- en voetpaden in het Wijkpark van het Buytenpark duidelijker is te maken.

Het overleg over dit Uitvoeringsprogramma heeft ruim zes jaar geduurd. Die lange duur komt mede doordat er voor verbeteringen geen geld meer was toen het plan van SnowWorld verviel om een vierde baan te bouwen. Dat zou de gemeente extra erfpachtgeld opleveren waarmee het Uitvoeringsprogramma zou kunnen worden betaald. Inmiddels heeft de gemeente nieuwe financieringsbronnen gevonden. Aan het overleg is naast het Kwaliteitsteam Buytenpark ook deelgenomen door vertegenwoordigers van fietsers, mountainbikers, ruiters en de Tuinvereniging Seghwaert.

 

FIETSPAD GROENE DRIEHOEK (20170722 en 20180328)
Mede dankzij aandrang van de Toervereniging Zoetermeer 77 (TVZ77) en de Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark is er een fietspad gekomen over de groene driehoek tegenover de zogeheten mountainbikeheuvel, tevens overloop-parkeerterrein voor SnowWorld. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor verlenging van de derde baan van SnowWorld was die verbinding toegezegd. Dat was op 14 september 2015. Daarom hebben we het college op 3 juli 2017 hierover een herinnering gestuurd; zie elders op deze pagina. En dus met succes want het fietspad ligt er nu.