Actief voor natuurbehoud in het Buytenpark

Als Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark verenigen we vele natuurgebruikers van het Buytenpark in Zoetermeer. Wij richten ons vooral op het behouden en bevorderen van de ruimtelijke, landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het Buytenpark. Daarbij hoort ook, dat wij pal staan voor het zorgvuldig benutten van de beschikbare ruimte en dat we oneigenlijk gebruik actief bestrijden. In dat verband proberen we in gesprek te zijn met alle belanghebbenden en bestuurders, om te beginnen de vertegenwoordigers van de gemeente Zoetermeer.
Iedereen kan zich kosteloos aanmelden als belangstellende van het Kwaliteitsteam Buytenpark. We houden u dan via internet geregeld met een nieuwsbrief op de hoogte van onze activiteiten. Onze stichting kent geen betalende leden en ontvangt geen subsidie. De kosten worden gezamenlijk gedragen door de individuele bestuursleden en betaald uit donaties. Dat laatste heeft ons geholpen bij het een enkele maal inhuren van juridische steun en bijvoorbeeld ook bij het opzetten van deze website. Als u wilt kun u daaraan financieel bijdragen door iets over te maken op het banknummer rechtsonder op deze pagina. Alle beetjes helpen! Wilt u zich aanmelden als belangstellende, een vraag stellen of een opmerking plaatsen? Dat kan via contact.

Via onze website krijgt u toegang tot diverse documenten. Sommige daarvan in Word-formaat andere als pdf. Het openen van een pdf kan met Adobe Reader. Heeft u dit niet, dan kunt u dat downloaden.
VRAGEN? MELDINGEN? CONTACT

Hoe werkt deze website?
Deze website is in meerdere lagen opgebouwd. Aan de bovenkant de blokjes met de hoofdonderwerpen van de site. Door zo'n blokje aan te klikken komt een tekst te voorschijn over dat hoofdonderwerp met verwijzingen naar de subonderwerpen. Die subonderwerpen zitten in aparte blokjes die ook rechtstreeks aan te klikken zijn. In elk blokje van een subonderwerp zitten documenten die horen bij dat subonderwerp. Soms is er een extra laag, met dus sub-subonderwerpen. Bij de berichtgeving op deze site staat bovenaan achter de kop van een artikel als regel de datum van plaatsing van dat bericht (achter elkaar eerst het jaartal, dan de maand en dan de dag). Als zo’n bericht tussentijds is aangevuld, staat er de datum van de aanvulling. De meeste foto’s zijn voorzien van een bijschrift dat zichtbaar wordt door met de muis over de foto te glijden of de foto aan te klikken

Foto: 
Buytenpark vanuit de lucht